Jdi na obsah Jdi na menu
 


Benešovy dekrety /Sudety včera a dnes

Prezident Beneš k slovu „sudetský“ , „Sudetenland“…

 Slovo "sudetský", "Sudetenland", "sudeťák"
bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novu dohodu zbavením se i těchto smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvisit nacistické politiky.
 Češi po dnešní válce toto slovo nepřijmou, budou je perhoreskovat; a je tudíž v našem zájmu, abychom se včas shodli, že z naší politiky na obou stranách zmizí. Je v zájmu dobré politiky, aby se to nemusilo dělat zákony a nařízeními… Bylo by směšné, kdyby … se dělali z henleinovského dědictví a terminologie politické aféry…
Ze zásadního stanoviska prezidenta republiky E. Beneše W. Jakschovi z 1.12.1942

 

Příspěvky

Proč bylo rozbito Československo a proč by mělo být obnoveno?

25. 7. 2017

 

Otevřený dopis. Pan MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA místopředseda vlády pro vědu, výzkum, inovace

25. 7. 2017

 

Těžké hledání společné cesty. Seehofer, Posselt a „zvláštní den v Augsburgu“, spor o stanovy zastínil letniční setkání

20. 7. 2017

 

Od souhlasu po "provokování". České hlasy k 68. Sudetoněmeckému dni

19. 7. 2017

 

Kdo jsou našimi milými krajany? V žádném případě k nim nemůžeme počítat tzv. sudetské Němce

19. 7. 2017

 

Milí krajané jsou opravdu milí. Až za hrob!

19. 7. 2017

 

Problémy s poválečnou redemarkací čs. hranic a nedořešené navrácení nacisty odvlečených hraničních dokumentů

17. 7. 2017

 

Gesto pro sudetoněmecký landsmanšaft by bylo ztrátou české paměti

17. 7. 2017

 

B. Sobotka, premiér ČR, prohlásil sudety za naše spojence. A co jeho spojenci na nás požadují?

16. 7. 2017

 

Soud v Mnichově zrušil změny stanov Sudetoněmeckého landsmančaftu, kterými se původně sdružení vzdávalo majetkových nároků v ČR

15. 7. 2017

 

68. sjezd tzv. Sudetoněmeckého landsmanšaftu, z projevu Steffena Hörtlera, 4.6. 2017, Augsburk, I.

22. 6. 2017

 

Staré programové cíle tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu v novém hávu

22. 6. 2017

"Sudetoněmecký landsmanšaft usiluje o to, aby protiprávní vyhlášky, zákony a předpisy o kolektivním zbavení práv, vyvlastnění, nucených pracích, vyhnání a vraždách, které Česká republika, předseda vlády nebo parlament v bývalém Československu přijali v letech 1945/1946; byly odstraněny, nebo zneplatněny.

Za tímto účelem požaduje přímé rozhovory mezi představiteli českých lidí a představitelů sudetoněmecké etnické skupiny s cílem nalézt řešení, na kterém se mohou obě strany dohodnout ze svobodné vůle. Přitom očekává podporu německé politiky."

Výňatek ze zásad "sudetoněmeckého klandsmanšaftu"

.

 

Výklad zásad sudetoněmeckého landsmanšaftu

Usneseno 28. února 2015 v Sudetském domě v Mnichově

Výňatek

4. Sudetoněmecká etnická skupina v budoucnosti - Naše úloha a cíle

Sudetoněmecký landsmanšaft se zavazuje,

- K tvoření živého a pestrého společenství sudetoněmecké národnostní skupiny v příštích generacích, vědomého si svých historických a kulturních kořenů, a při tomto vědomí se zavazuje dostát své historické odpovědnosti.

Na tuto cestu zve mladou generaci a všechny zainteresované k účasti. Přitom se opírá o cenné znalosti generací zkušeností.

- K podpoře Němců a Čechů, kteří hledají své rodinné, kulturní a historické kořeny v českých zemích prostřednictvím získávání domovských informací a přeshraničních aktivit.

- Ke zkoumání, dokumentování a pravdivému prezentování historie sudetoněmecké etnické skupiny budoucím generacím, včetně temných období mezi Čechy a Němci v českých zemích.

To bude probíhat v úzké spolupráci se všemi sudetskými Němci, případně pro tento účel vhodnými německými a českými vědeckými a vzdělávacími organizacemi.

- Působit, aby všechny strany podílející se na nespravedlnostech, které si způsobily navzájem, je uznaly a pokud možno je napravily.

Sudetští Němci se prostřednictvím svých zástupců opakovaně hlásí ke své odpovědnosti ve vztahu k zločinům nacistů a jsou rozhodnuti tuto minulost dále zpracovávat.

Sudetoněmecký landsmanšaft usiluje o to, aby protiprávní vyhlášky, zákony a předpisy o kolektivním zbavení práv, vyvlastnění, nucených pracích, vyhnání a vraždách, které Česká republika, předseda vlády nebo parlament v bývalém Československu přijali v letech 1945/1946; byly odstraněny, nebo zneplatněny. Za tímto účelem požaduje přímé rozhovory mezi představiteli českých lidí a představitelů sudetoněmecké etnické skupiny s cílem nalézt řešení, na kterém se mohou obě strany dohodnout ze svobodné vůle. Přitom očekává podporu německé politiky.

- K udržování a rozvíjení zachované bohaté kultury sudetských Němců.

Tato smlouva se vztahuje na všechny oblasti umění, kultury a vědy, zde i v českých zemích. Ústřední roli v šíření sudetoněmeckého kulturního dědictví hrají rodiny a kulturních instituce naší etnické skupiny. Usilujeme o spolupráci s německou menšinou v České republice a s českými iniciativami, které chtějí do budoucna získávat naše společné kulturní dědictví v českých zemích, a chceme, aby byla plodná.

- K prosazování zákazu útlaku, diskriminace, vyhánění nebo "etnických čistek" a ničení kulturního dědictví etnik, náboženských nebo sociálních menšin po celém světě a k prosazování zajištění univerzálních lidských práv a základních svobod a práv všech národů a komunit na vlast a na sebeurčení.

Práva menšin by měla být zahrnuta a realizována ve spolupráci se zástupci jiných etnik a evropských národnostních menšin, s vědomím celá desetiletí trvající průkopnické přípravy, vykonané sudetoněmeckými jednotlivci a organizacemi.

 

68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, z projevu H. Seehofera, Bůh vám žehnej! ( část 4 - 4 )

22. 6. 2017

 

68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, z projevu H. Seehofera, Bůh Vám žehnej, ( část 3-4 )

22. 6. 2017

 

68. sjezd tzv Sudetoněmeckého landsmanšaftu, z projevu H. Seehofera, Bůh vám žehnej! ( část 2 - 4 )

17. 6. 2017

 

Národní muzeum v Praze rozhodlo - z Panteonu velikánů odstraní Fučíka a básníka Fráňu Šrámka.

16. 6. 2017

Připomeňme Národnímu muzeu, kdo byl Usurpátor František Josef I.

Národní muzeum v Praze rozhodlo - z Panteonu velikánů odstraní Fučíka a básníka Fráňu Šrámka. A doplní Panteon o císaře Franze Josefa I.,stařičkého mocnáře. Unie českých spisovatelů bije na poplach - Zabraňte barbarství! Naprosto správně. My se za odbojáře Boskovic připojujeme.

Národní muzeum asi stihla roztroušená sklerosa dějin. Připomeňme jim, co napsal světoznámý historik Ernest Denis, přítel Čechů,mimo jiné autor dějin Čech po Bílé Hoře, roku 1914:

 

68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, z projevu Horsta Seehofera, Bůh Vám žehnej! ( část 1 - 4 )

16. 6. 2017

 

Otevřený dopis Pavlu Bělobrádkovi

16. 6. 2017

 

Filip: KDU-ČSL podlézá landsmanšaftu

13. 6. 2017

 

Lidovecké usmiřování se sudeťáky

13. 6. 2017

 

Na Sudetoněmeckých dnech nemá žádný český politik co dělat. Ani Hans Korytar

9. 6. 2017

 

68. sjezd tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, z projevu P. Bělobrádka, místopředseda vlády ČR, 3.6.2017

9. 6. 2017

 

Pan P. Bělobrádek, místopředseda vlády ČR a předseda KDU, na 68. sjezdu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu v Augsburku.

9. 6. 2017

 

68. sjezd „sudetoněmeckého landsmanšaftu“, z projevu Bernda Posselta, 3.6.2017

9. 6. 2017

 

Odsun Němců byla věc celé Evropy

7. 6. 2017

 

Bělobrádkovo tvrzení o vyhánění má pekelnou trhlinu aneb Nevolitelná strana KDU-ČSL

5. 6. 2017

 

Milí krajané, oslovil Bělobrádek sudetoněmecký sjezd

4. 6. 2017

Milí krajané, oslovil Bělobrádek sudetoněmecký sjezd. Už nikdy prý nesmějí být lidé vyháněni z domovů kvůli národnosti

 

Bělobrádkovi petice z 20. dubna 2017

27. 5. 2017

Německá problematika

www.ceskenarodnilisty.cz

 

Brněnská »smíření«

27. 5. 2017

 

Lidovci dále podlézají landsmanšaftu

27. 5. 2017

Vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) se 3. a 4. června zúčastní 68. sudetoněmeckého sjezdu v Augšpurku. Půjde o zatím nejvýše postaveného českého politika, který tak učiní, i když na sjezd prý nejede jako vyslanec vlády. Loni se sjezdu jako první člen české vlády oficiálně zúčastnil ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL).

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »