Jdi na obsah Jdi na menu
 


Benešovy dekrety /Sudety včera a dnes

Prezident Beneš k slovu „sudetský“ , „Sudetenland“…

 Slovo "sudetský", "Sudetenland", "sudeťák"
bude navždy v českých zemích spojeno s nacistickým zvířectvím na nás Češích i na demokratických Němcích prováděným v osudné krizi před a po roce 1938. Musíme se snažit o novu dohodu zbavením se i těchto smutných, politicky osudných a pro nás nepřijatelných rekvisit nacistické politiky.
 Češi po dnešní válce toto slovo nepřijmou, budou je perhoreskovat; a je tudíž v našem zájmu, abychom se včas shodli, že z naší politiky na obou stranách zmizí. Je v zájmu dobré politiky, aby se to nemusilo dělat zákony a nařízeními… Bylo by směšné, kdyby … se dělali z henleinovského dědictví a terminologie politické aféry…
Ze zásadního stanoviska prezidenta republiky E. Beneše W. Jakschovi z 1.12.1942

 

Příspěvky

Opět cítí Německo svou odpovědnost za Evropu?

23. 1. 2018

 

Chce Německo pohltit Českou republiku?

17. 1. 2018

V sobotu dne 13. 1. 2018 se konal seminář na téma Aktuální problematika "sudetoněmeckých" vztahů a role Německa vůči ČR a EU. Seminář se uskutečnil díky laskavosti KSČM v prostorách budovy této politické strany. Akci organizovalo České mírové fórum.

Zúčastnili se zástupci Aliance národních sil, Klubu českého pohraničí, Agentury Exanpro, Československých vojáků v záloze za mír, politické strany Občané 2011, politické strany Bezpečnost Odpovědnost Solidarita a České strany národně socialistické. Přednášel JUDr. O. Tuleškov - České národní listy. Celý seminář nahrával Svobodný vysílač

 

Jiří Drahoš a „sudetoněmecký landsmanšaft“ ?

15. 1. 2018

Co je cílem tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu?
Čtěte pozorně!

16. Hlásíme se k právu sebeurčení jako právu národů a národních skupin určovat si svobodně svůj politický, hospodářský, sociální a kulturní status. O osudu sudetských Němců a jejich území může být totiž rozhodováno jen s jejich výslovným souhlasem.
Z Programu 20. bodu tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu, bod 16.

§3 stanov Sudetoněmeckého landsmanšaftu zní takto:
"a) zachovat přes tři miliony sudetských Němců, kteří byli po druhé světové válce vyhnáni ze své vlasti v Čechách, na Moravě a v sudetském Slezsku, a rozptýleni po celém světě, a jejich potomky, jako politické, kulturní a sociální společenství, a hájit jejich záležitosti ve vlasti jakož i na územích, kde nyní žijí;'
b) spolupůsobit za spravedlivé národní a státní uspořádání, ve kterém budou celosvětově zažehnána vyhánění, vraždy národa nebo ,etnické čistky' a diskriminace, a kde bude zaručeno zejména právo na vlast, práva národních skupin a právo na sebeurčení pro všechny národy resp. národní skupiny;
c) prosazovat právní nárok na vlast, její znovuzískání a s tím spojené právo národní skupiny na sebeurčení;
d) hájit právo na navrácení resp. plnohodnotnou náhradu nebo odškodnění za zkonfiskovaný majetek sudetských Němců;
e) pečovat o krajany hospodářsky a sociálně;
f) pečovat o kulturní a myšlenkové dědictví vlasti jako součást německé a evropské kultury, toto podporovat a dále rozvíjet;
g) přispívat k porozumění mezi národy v Evropě na základě pravdy a práva, zejména k nastolení partnerských vztahů mezi Němci a Čechy".

 

Projev P. Nečase v Bavorsku

3. 1. 2018

 

Jsem hrdý sudetský Čech, prohlásil germanista Šonka

3. 1. 2018

 

Vztahy a kontakty mezi exulanty z českých zemí a Horních Uher a Lužickými Srby v 18. století

3. 1. 2018

Stát se učitelem v Sasku. Z přesvědčení. Šárka Blažková

31. 12. 2017

 

Glorifikace Sobotkovy vlády pokračuje

31. 12. 2017

České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz

 

Hermanova lidovecká drzost nezná meze

31. 12. 2017

 

Svaz „vyhnanců“ - od E. Steinbachové k B. Fabritiovi, vše při starém

31. 12. 2017

 

Organizační struktura Svazu vyhnanců (Bund der Vertriebenen, SV/BdV )

31. 12. 2017

 

Slované a germanizace Evropy. Ewa Konečná

30. 12. 2017

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/26055630_1442580342532149_8960942648880033090_n.jpg?oh=e7dd4a4b93a439162ee05f53822cb342&oe=5AB8A925

 

Ministr Herman zdravil potomky vrahů českých občanů - milí krajané a docent Stratil tvrdil, že má rád Hitlera

27. 12. 2017

 

Srovnání osudů čs. Němců v Československu a Lužických Srbů v Německu, zejména v letech 1918 a 1919

27. 12. 2017

České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz

 

Generalplan Ost a Konečné řešení české otázky

27. 12. 2017

 

Bělobrádek dotaz z 10.11.2017 a odpověď Úřadu vlády ČR z 28.11.2017

19. 12. 2017

 

Bláboly pana premiéra Seehofera o usmíření se sudety Čechy nepřesvědčí

17. 12. 2017

 

Chystá se „nepřátelské převzetí“ České republiky?

13. 12. 2017

 

Koruna Česká a Lužice

8. 12. 2017

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24231857_1422986451158205_3090391258927721981_n.png?oh=22b4426f9faf8b6c727890b009cb4060&oe=5A955484

 

Prohlášení OV ČSBS Boskovice k vynětí domku Petra Bezruče v Kostelci na Hané z fondu nemovitých kulturních památek

7. 12. 2017

Jak jsme byli zpraveni z denního tisku a z internetu, Ministerstvo kultury České republiky z nám neznámých důvodů vyňalo domek Petra Bezruče na požádání Krajského hejtmanství Olomouckého kraje z fondu chráněných památek republiky, což může umožnit jeho případnou demolici. Protestujeme proti takovému nakládání s nemovitou stavební památkou upomínající na klasika českého novodobého písemnictví. Naprosto nelze uznat jako důvod zpochybnění významu básníka v současnosti. Je třeba důrazně připomenout, že básník se stal za I. světové války pronásledovaným rakouskými válečnými úřady, byl obviněn z tzv. vlastizrady a souzen rakouskými válečnými soudy.

Tím se Vladimír Vašek píšící pod jménem Petr Bezruč zařadil k prvním českým odbojářům obhajujícím myšlenku české státnosti a samostatnosti. Jeho význam pro českou vlasteneckou tvorbu je zásadní, a navíc vysoce aktuální i v současnosti, kdy stát je zasažen vlnou nepřátelského sudetismu, a kdy Bezručova tvorba symbolicky předjímá odvěký zápas českého národa o samostatnost

 

F.P. Vožický : Kronika světové války 1914-19 - Úvod

7. 12. 2017

https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/24991443_1421772907946226_307300465448865086_n.jpg?oh=8779753bdee0ba7ad7ec98bacd9e4907&oe=5A97D8E0

 

Nacismus zámku Račice opět tabuizován. Tiskový průšvih ČTK

28. 11. 2017

České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz

 

Prosudečtí lidovci kvičí jako podsvinčata!

28. 11. 2017

 

Otevřený dopis MěV KSČM v Brně všem občanům města Brna

27. 11. 2017

 

Takto se mají Lužičtí Srbové ve své vlastní domovině. Udělali z nich národnostní menšinu v Německu

24. 11. 2017

 

Věc: Dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Pane ministře ...

22. 11. 2017

 

Národnostní skupiny jako stavební bloky Evropy. Pozvánka na zahajovací akci

22. 11. 2017

K události založení „Občanské iniciativy pro podporu práv menšin - EU Minority Safepack“ zve sudetoněmecký landsmanšaft ve čtvrtek, 30. listopadu, v 19:30, do Mnichova, do Sudetoněmeckého domu, Hochstraße 8. Sudetoněmecký landsmanšaft prohlašuje svým programovým prohlášením ze dne 28. února 2015 (SDZ 10/2015), že potlačování, diskriminaci, vyhánění, „etnické čistky“ a ničení kulturního dědictví etnických, náboženských nebo sociálních menšin je třeba zakázat po celém světě a zaručit univerzální lidská a základní práva, jakož i práva všech národů a národnostních skupin na vlast a sebeurčení.

 

Práva jen pro německé menšiny? A co Lužičtí Srbové

22. 11. 2017

vlajka ve wotrowe

Lužickosrbská vlajka ve vsi Wotrowě v Horní Lužici

 

B. Sobotka dotaz z 12.11.2017

19. 11. 2017

Věc: Dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

Pane předsedo vlády,

           dovolím si přejít rovnou k jednotlivým zájmovým tématům, jichž se budou dotýkat mé dotazy.

 

I.

K otázce novelizace Stanov tzv. sudetoněmeckého landsmanšaftu (SL) a jeho Programu 20 bodů.

Ve své odpovědi na interpelaci poslankyně M. Semelové z konce září 2015 jste se vyjádřil, že Sudetoněmecké krajanské sdružení na svém spolkovém zasedání v únoru schválilo změnu stanov, ze kterých byly vypuštěny následující výroky: Sudetoněmecké krajanské sdružení prosazuje právní nárok na domovinu, její znovuzískání, a tím í realizaci práva národnostních skupin na sebeurčení a hájí právo na vrácení zkonfiskovaného majetku sudetských Němců, případně na jeho rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za něj. Byly vypuštěny články, které mohly být vnímány jako velmi konfliktní jak ve vztahu k našim vzájemným dějinám, tak ve vztahu k česko-německé deklaraci z roku 1997. Já tu nedávnou změnu stanov sudetoněmeckého krajanského sdružení pokládám za krok pozitivním směrem především ve smyslu posílení vzájemné důvěry na mezilidské úrovni. Toto je podle mého krok, který přispěl ke snaze o lepší porozumění.

 

Ve stručnosti můžeme uvedené tedy chápat, že se SL, jak se domníváte, vzdává 1. Práva na domovinu, 2. Práva na sebeurčení 3. Práva na vrácení zkonfiskovaného majetku, případně na jeho rovnocennou náhradu nebo na odškodnění za něj.

 

Píšete o výše uvedené novelizaci stanov SL jako o hotové věci. Když jsem namítal, že k novelizaci stanov SL ještě nedošlo, odpověděl jste, že v listopadu r. 2015 bude hotová. Ani tento Vámi uvedený měsíc k novelizaci stanov SL nedošlo a podle informací, které mám, k novelizaci stanov SL nedošlo do současnosti.

 

K novelizaci Stanov SL nestačí jen projev vůle většiny Spolkového shromáždění SL, ale i rozhodnutí příslušného soudu o registraci stanov. Příslušný soud již dvakrát předloženou novelu stanov odmítl registrovat. Platí tedy dodnes stanovy v původním znění. Přesto však i někteří členové Vaší vlády na veřejnosti svými výroky budili a budí domnění, že k novelizaci stanov již došlo. Též i některý tisk zaujímá toto stanovisko. Proto považuji v zájmu pravdy otevřeně veřejnosti sdělit, tedy nejen mně, zda platí stanový v původním znění nebo novelizované. Jen tak se můžeme dostat z džungle polopravd a lží. Vaše informace mohou být aktuálnější než moje.

 

Otázky:

České národní listy

www.ceskenarodnilisty.cz

 

 

Věc: Dotazy na základě zákona o svobodném přístupu k informacím v platném znění. Pane místopředsedo vlády

15. 11. 2017

 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13

následující »