Jdi na obsah Jdi na menu
 


(22849)Odtajněné dokumenty

Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře
oči, tak potom už nic
BY TOMÁŠ MARNÝ · PUBLISHED 28.11.2018 · UPDATED 28.11.2018
…..ano Vážení čtenáři tadesca.cz, neustále to opakuji že jsme jako
slovanská rasa určeni k likvidaci, ale naštěstí se jim to už
nepovede. DEEP STATE prohrál. Ale budou ještě těžké chvíle…..
12:27
Odtajnění západních dokumentů
– pokud vám to neotevře oči, tak
potom už nic
Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno
nalézt a přečíst- tady je seznam – před vašima očima. Jen malá
rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy
na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka
USA, Paula – citace:
Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů,
poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a
budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je
nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu
nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby
naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla
objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní
propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu
není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci
našich republik a našich bratrských národů.
Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly
materiály tzv. Harvardského projektu. To byl rozsáhlý program
pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému. Projekt se
skládal ze tří svazků restruktualizace, reforma, finále bylo
plánováno pro tři pětiletky. V prvním svazku bylo uvedeno, že ve
XX – XXI století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu
nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že
během prvních pěti letech, 85 – 90 léta, proběhne
restruktualizace a její cíl je následující:
 propaganda
 boj za socializmus s lidskou tváří
 příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu
 restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník
komunistické strany
Druhý díl byl věnován reformě- Během 90 –
95 let s následujícím cíle:
 likvidace světového socialistického systému
 likvidace Varšavské smlouvy
 likvidace komunistické strany
 likvidace Sovětského svazu
 likvidace vlasteneckého podvědomí
 reformy měl zavádět už jiný vůdce
Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze
byl následující:
 likvidace sovětské armády
 likvidace Ruska jako státu
 likvidace socialistické ideologie
 likvidace bezplatného školství
 likvidace bezplatného zdravotnictví
 zavedení kapitalismu pod heslem „platit se má za všechno“
 likvidace mírného života v Leningradě a Moskvě
 likvidace veřejných a státních služeb
 plošné zavedení soukromých podniků
Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém
slova smyslu – vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou
kvalitních silnic a mořských přístavů aby všechny suroviny a
bohatství Ruska mohlo být postupně vyvážené do zahraničí.
Finální etapu měl řídit třetí vůdce a co se nám přihodilo za
posledních 20 let? To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli
být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 – 4 roky, ale to není
všechno. Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt
HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je
zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.
Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na
malé státy:
 Sibiř má přejít pod USA
 Severo – Západ – Německu
 Jih a Povolží – Turecku
 Dálný východ – Japonsku
Zde je statistika:
Během posledních 12 let z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:
 57% ropy
 40% plynu
 90% mědi
 97% niklu
 99% hliníku
Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami. Dle projektu
HUSTO západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných
států a stejně iak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.
Zopakuji dnes ALLENA DULLLESE – hlavy politické americké
zpravodajské služby v Evropě a bývalý ředitel CIA v roce 1948
řekl, cituji:
„Literatura, divadlo, filmy – vše bude reprezentovat všechny a
parazitovat nejzákladnější lidské city. Budeme se snažit
podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem
sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady. Jedním slovem vše
nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme
nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené
úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost
a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat.
Bude to přežitek minulosti, hrubost a arogance, lež a
alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist
mezi národy – to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí. Jen
velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje. Ale tito lidé
budou bezmocní a žít ve výsměchu. Najdeme způsob jak
promluvit a umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti.
Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské
lidské morálky. Těmito způsoby budeme ničit generaci za
generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající
mládeže. Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad,
zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho: (Konec citátu).
Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy? Jaké
knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit –
západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci. Jeden z
autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do
statutu čestného občana města Lvov. Na neveřejném zasedání
prohlásil, cituji:
„Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a
na náklady Ruska. není pochyb o tom, že Rusko dříve či později
bude rozděleno a bude pod kontrolou.“(Konec citátu).
Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů
stejně, jako to bylo za Hitlerav plánu Barbarossa. Američané
operují s konkrétními čísly:
Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi
příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému
prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká
úplně stejný osud. Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou
určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že
se nezapojili do tržního hospodářství. Hlavní metodou nenávistí
mezi národy – krveprolití a občanské války. Zde je citát z
projektu:
„Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji
nezávislost. bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se
dostává do plné závislosti na nás.To samé si budou myslet i
Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria
atd. Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své
národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k
sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce
bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše
pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé
události.“(Konec citátu).
Ještě jeden citát:
„Velmi dobře víme“ – píše se v projektu, že nacionalismus utužuje
národ, dělá ho silným. Ale tento slogan je již zastaralý a nemá
svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a
to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna
národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši
diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v
Jugoslávii, Srbsku, Íráku.“(Konec citátu).
Je ještě jedna věc, kterou budou znovu citovat:
„Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým
pláčem alkoholiků. Nedovolíme žádné moderní technologie a to
povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu který snížíme na na
výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní
místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany
je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil.
Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami
utíkat ze své vlasti. Naším hlavním sloganem je:
„Znič mládež a porazíš jakýkoli národ. Zbavíme jejich společnost
od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu,
kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti.
Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně
prováděl neuvěřitelně velkou práci. Spálit milióny, vystřílet a
pohřbít za živa. Zanechal krvavé stopy. My působíme chytřeji.
Nezanecháváme stopy, lidé budou mít strach o svůj život, který
nebude mít žádnou cenu. Strach o svoje pracovní místo o které
mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost. Pomoci
strachu budeme vládnout lidem. Pod rouškou demokratických
reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každé z
nich loutku – prezidenta. K tomu více lesku a hluku. Malý
monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas
nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce
pro kontrolu obyvatelstva a všho co potřebuje především my.
Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi. Armády,
bezpečnostní služby a speciální solové jednotky budou podřízeny
prezidentům a tím pádem nám. Budeme mít v rukou pouze
provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak,
jak potřebuje my pro uskutečnění našeho obrovského
projektu.“(Konec citátu).
Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:
„Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce
neovladatelné národy na světě. Vzpurné díky svým přirozeným
fyzickým a intelektuálním schopnostem které geneticky zdědili po
svých předcích a které není možné změnit. Slovana, Rusa,
Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit. To je
důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému
snížení jejich populace. Na celé planetě dochází k výrazným
klimatickým změnám. Poušť směřuje směrem na sever rychlostí
10 kilometrů za rok. Dehydratace zemí – 25 metrů za rok. To je
za 20 – 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných
národů severněji od jejich současných míst. Do té doby na
Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a
na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině bude klima
dnešního Kavkazu. Slované bude jsou dočasnými hosty a
podléhají přesídlení. Poženeme je dál na sever mimo Moskvu kde
bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli
podobné indiánům v Americe.“(Konec citátu).
Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše. Obyčejný
fašismus. Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku
1965. jenže toto není film ale realita. Rusové, Bělorusové,
Ukrajinci jako Slovanské národy podléhají vymazání ze světové
historie zrovna jako židé kteří je podporují nebo jsou jejich
příbuznými, ale toto je můj osobní názor. Pokud ještě někdo
pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady
je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst
nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly
hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:
„Rusko by mělo zapomenout že má jakýkoliv zájmy v bývalých
republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí
republik bývalého SSSR. Protože obroda SSSR není strategickým
konečným cílem USA.“(Konec citátu).
Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1,
citace:
„Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a
ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od
sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova
zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro
americkou hegemonii. bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku,
důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být
plně ekonomicky závislý na USA.
Rusko musí:
1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se
odzbrojit
2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech
regionech planety
3. Musí být plně zlikvidován její vojenský a pak i ekonomický
potenciál. Bez tolerance
4. průmyslové základny poraženého státu.“(Konec citace).
Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich
plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, nedovolíme jim zničit
nás zevnitř, všechno společně dokážeme.
Zdroj: podle knih, zejména Morrise a Dullese