Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁN NA LIKVIDACI RUSKA

Odtajnění západních dokumentů – pokud vám to neotevře

oči, tak potom už nic

BY TOMÁŠ MARNÝ · PUBLISHED 28.11.2018 · UPDATED 28.11.2018

…..ano Vážení čtenáři tadesca.cz, neustále to opakuji že jsme jako

slovanská rasa určeni k likvidaci, ale naštěstí se jim to už

nepovede. DEEP STATE prohrál. Ale budou ještě těžké chvíle…..

12:27

Odtajnění západních dokumentů

– pokud vám to neotevře oči, tak

potom už nic

Pokud ještě někdo pochybuje, tak tento dokument lze snadno

nalézt a přečíst- tady je seznam – před vašima očima. Jen malá

rada, než začnete číst nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy

na hlavě nevstávaly hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka

USA, Paula – citace:

Dnes vám přečtu úryvky z knihy, odtajnění západních dokumentů,

poslouchejte a přemýšlejte, toto ovlivňuje naši současnost a

budoucnost. Starší lidé již dávno všechno chápou a ničím je

nepřekvapíme. Jenže naše mládež dnes vystavená globálnímu

nebezpečí přes internet, prostřednictvím západních TV a rádií. Aby

naše mládež ztratila schopnost racionálního myšlení, neměla

objektivní názor, jen aby byla ovlivněna primitivní západní

propagandou. To, co se děje nyní v republikách bývalého svazu

není náhoda, ale součást globálního plánu pro následující likvidaci

našich republik a našich bratrských národů.

Takže, začátkem osmdesátých let sovětské tajné služby získaly

materiály tzv. Harvardského projektu. To byl rozsáhlý program

pro zahájení zničení SSSR a socialistického systému. Projekt se

skládal ze tří svazků restruktualizace, reforma, finále bylo

plánováno pro tři pětiletky. V prvním svazku bylo uvedeno, že ve

XX – XXI století bude lidstvo vystaveno velké krizi z důvodu

nedostatků surovin a energetických zdrojů. Dále se uvádí, že

během prvních pěti letech, 85 – 90 léta, proběhne

restruktualizace a její cíl je následující:

· propaganda

· boj za socializmus s lidskou tváří

· příprava reformy pro přechod od socialismu ke kapitalismu

· restruktualizaci měl řídit podle všeho Generální tajemník

komunistické strany

Druhý díl byl věnován reformě- Během 90 –

95 let s následujícím cíle:

· likvidace světového socialistického systému

· likvidace Varšavské smlouvy

· likvidace komunistické strany

· likvidace Sovětského svazu

· likvidace vlasteneckého podvědomí

· reformy měl zavádět už jiný vůdce

Třetí díl byl nazván dokončení. Cíl této fáze

byl následující:

· likvidace sovětské armády

· likvidace Ruska jako státu

· likvidace socialistické ideologie

· likvidace bezplatného školství

· likvidace bezplatného zdravotnictví

· zavedení kapitalismu pod heslem „platit se má za všechno“

· likvidace mírného života v Leningradě a Moskvě

· likvidace veřejných a státních služeb

· plošné zavedení soukromých podniků

Tato realizace byla naplánována formou zmrazení, a to v pravém

slova smyslu – vyhladověním obyvatel Ruska, výstavbou

kvalitních silnic a mořských přístavů aby všechny suroviny a

bohatství Ruska mohlo být postupně vyvážené do zahraničí.

Finální etapu měl řídit třetí vůdce a co se nám přihodilo za

posledních 20 let? To jsou právě tyhle plány proti nám, které měli

být splněné na 100%, s časovým odklonem 3 – 4 roky, ale to není

všechno. Po realizaci projektu HARVARD byl vypracován projekt

HUSTON, což je detailní studie finální fáze a tento projekt je

zaměřen pouze proti Rusku, protože rozpad SSSR již proběhl.

Hustonský projekt plánuje rozdělit Rusko na

malé státy:

· Sibiř má přejít pod USA

· Severo – Západ – Německu

· Jih a Povolží – Turecku

· Dálný východ – Japonsku

Zde je statistika:

Během posledních 12 let z Ruska do zahraničí každoročně vyváží:

· 57% ropy

· 40% plynu

· 90% mědi

· 97% niklu

· 99% hliníku

Rusko pro západ je teď slabou kolonií se surovinami. Dle projektu

HUSTO západ nevnímá Rusko jako jediný stát, ale řadu drobných

států a stejně iak již probíhá politika pro už rozdělené části Ruska.

Zopakuji dnes ALLENA DULLLESE – hlavy politické americké

zpravodajské služby v Evropě a bývalý ředitel CIA v roce 1948

řekl, cituji:

„Literatura, divadlo, filmy – vše bude reprezentovat všechny a

parazitovat nejzákladnější lidské city. Budeme se snažit

podporovat ty, kdo budou působit na lidské podvědomí kultem

sexu, sadistického násilí, sadismu, zrady. Jedním slovem vše

nemorální ve vedení států, bude převládat chaos, budeme

nepatrně, ale aktivně a trvale propagovat psychicky narušené

úředníky, vládu úplatkářů, kritizovat hodnoty a poctivost, slušnost

a morálka bude terčem posměchu a nikdo je nebude postrádat.

Bude to přežitek minulosti, hrubost a arogance, lež a

alkoholismus, drogová závislost, zrada a nacionalismus, nenávist

mezi národy – to vše budeme pěstovat v podvědomí lidí. Jen

velmi málo kdo bude schopen pochopit co se děje. Ale tito lidé

budou bezmocní a žít ve výsměchu. Najdeme způsob jak

promluvit a umlčet, udělat z nich odpad Sovětské společnosti.

Budeme trhat duchovní kořeny, likvidovat a ničit základy ruské

lidské morálky. Těmito způsoby budeme ničit generaci za

generací. Začneme s výchovou lidí v dětském věku a dospívající

mládeže. Vždy budeme sázet na mládež, nastartujeme rozklad,

zkázu a zrádcovství a tak docílíme všeho: (Konec citátu).

Přemýšlejte, jaké dnes sledujeme západní a ruské filmy? Jaké

knihy převládají v post-sovětské společnosti a musíte souhlasit –

západ neustoupí ani o krok od svých plánů na likvidaci. Jeden z

autorů projektu, Brzezinski byl mimochodem nedávno povýšen do

statutu čestného občana města Lvov. Na neveřejném zasedání

prohlásil, cituji:

„Nový světový řád americké hegemonie je stvořen proti Rusku a

na náklady Ruska. není pochyb o tom, že Rusko dříve či později

bude rozděleno a bude pod kontrolou.“(Konec citátu).

Samostatným článkem tohoto Plánu je osud Slovanských národů

stejně, jako to bylo za Hitlerav plánu Barbarossa. Američané

operují s konkrétními čísly:

Totální likvidace 300 miliónů Slovanů včetně Židů s nimi

příbuzných, kdy se na začátku počítá s jejich použitím ke svému

prospěchu pro rozdělení a likvidaci Slovanů a pak na ně čeká

úplně stejný osud. Řečeno na rovinu a bez okolků, židé jsou

určeni k likvidaci spolu se Slovany. Pak jen budou konstatovat, že

se nezapojili do tržního hospodářství. Hlavní metodou nenávistí

mezi národy – krveprolití a občanské války. Zde je citát z

projektu:

„Ukrajina si bude myslet, že bojuje proti Rusku za svoji

nezávislost. bude si myslet že má konečně svobodu, zatím co se

dostává do plné závislosti na nás.To samé si budou myslet i

Rusové, že brání své národní zájmy, vracejí zpět svoje teritoria

atd. Záminkou z naší strany bude hájení suverenity a boj za své

národní ideály. Přitom nedáme ani jedné ze stran možnost k

sebeurčení na základě národních hodnot a tradic. V této válce

bláznů slovanský dobytek bude ztrácet své síly a posilovat naše

pozice. Hlavní dirigent potichu, ze strany bude sledovat krvavé

události.“(Konec citátu).

Ještě jeden citát:

„Velmi dobře víme“ – píše se v projektu, že nacionalismus utužuje

národ, dělá ho silným. Ale tento slogan je již zastaralý a nemá

svou váhu. Nahradíme ho univerzálními hodnotami což je jedno a

to samé. Nedopustíme zrod nového nacionalismu a všechna

národní hnutí, které se budou snažit vyvést své národy mimo naši

diktaturu zničíme ohněm a mečem jako jsme to udělali v

Jugoslávii, Srbsku, Íráku.“(Konec citátu).

Je ještě jedna věc, kterou budou znovu citovat:

„Národní hodnoty nahradíme falešným vlastenectvím a opileckým

pláčem alkoholiků. Nedovolíme žádné moderní technologie a to

povede ke kompletnímu kolapsu průmyslu který snížíme na na

výrobu jen předmětů základní potřeby, pro omezená pracovní

místa pro otroky, kteří pro nás budou těžit suroviny. Mezi občany

je mnoho inženýrů, učitelů, lékařů, kvalifikovaných pracovních sil.

Vytvoříme pro ně takové podmínky pro přežití, že budou sami

utíkat ze své vlasti. Naším hlavním sloganem je:

„Znič mládež a porazíš jakýkoli národ. Zbavíme jejich společnost

od mladé generace, vychováme ji na sexu, rocku, násilí, alkoholu,

kouření, drogách, prostě zbavíme jejich společnost budoucnosti.

Hitler byl hloupý chlapec, choval se příliš otevřeně, zbytečně

prováděl neuvěřitelně velkou práci. Spálit milióny, vystřílet a

pohřbít za živa. Zanechal krvavé stopy. My působíme chytřeji.

Nezanecháváme stopy, lidé budou mít strach o svůj život, který

nebude mít žádnou cenu. Strach o svoje pracovní místo o které

mohou přijít během okamžiku, strach o budoucnost. Pomoci

strachu budeme vládnout lidem. Pod rouškou demokratických

reforem, nabídneme slovanskému dobytku monarchii a každé z

nich loutku – prezidenta. K tomu více lesku a hluku. Malý

monarchismus je dobrý v tom, že veškerou energii lidových mas

nasměřuje na píšťalku. Tak odvádí pozornost od naší aktivní práce

pro kontrolu obyvatelstva a všho co potřebuje především my.

Rozdělíme moc infrastruktur, obsadíme je svými lidmi. Armády,

bezpečnostní služby a speciální solové jednotky budou podřízeny

prezidentům a tím pádem nám. Budeme mít v rukou pouze

provázky uvázané na ruce prezidenta a budeme za ně tahat tak,

jak potřebuje my pro uskutečnění našeho obrovského

projektu.“(Konec citátu).

Ale to není ještě všechno. Čteme dál. Cituji:

„Slované, mezi nimi Rusové, Bělorusové, Ukrajinci jsou nejvíce

neovladatelné národy na světě. Vzpurné díky svým přirozeným

fyzickým a intelektuálním schopnostem které geneticky zdědili po

svých předcích a které není možné změnit. Slovana, Rusa,

Ukrajince, Bělorusa je možné jen zničit, ale ne podmanit. To je

důvod proč všichni podléhají likvidaci a zpočátku výraznému

snížení jejich populace. Na celé planetě dochází k výrazným

klimatickým změnám. Poušť směřuje směrem na sever rychlostí

10 kilometrů za rok. Dehydratace zemí – 25 metrů za rok. To je

za 20 – 30 let problém přesídlení obrovské masy civilizovaných

národů severněji od jejich současných míst. Do té doby na

Kubani, v Rostově na Ukrajině bude ideální subtropické podnebí a

na místě úrodných oblastí na severní Ukrajině bude klima

dnešního Kavkazu. Slované bude jsou dočasnými hosty a

podléhají přesídlení. Poženeme je dál na sever mimo Moskvu kde

bude malé severní území, rezervace, hustě obydlená obyvateli

podobné indiánům v Americe.“(Konec citátu).

Pro diváka to lze pojmenovat velmi jednoduše. Obyčejný

fašismus. Přesně jako stejnojmenný film Michaila Romma z roku

1965. jenže toto není film ale realita. Rusové, Bělorusové,

Ukrajinci jako Slovanské národy podléhají vymazání ze světové

historie zrovna jako židé kteří je podporují nebo jsou jejich

příbuznými, ale toto je můj osobní názor. Pokud ještě někdo

pochybuje, tak tento dokument lze snadno nalézt a přečíst- tady

je seznam – před vašima očima. Jen malá rada, než začnete číst

nasaďte si klobouk na hlavu aby vám vlasy na hlavě nevstávaly

hrůzou- Zde je komentář státního tajemníka USA, Paula – citace:

„Rusko by mělo zapomenout že má jakýkoliv zájmy v bývalých

republikách SSSR. Nedovolíme Rusku zasahovat do záležitostí

republik bývalého SSSR. Protože obroda SSSR není strategickým

konečným cílem USA.“(Konec citátu).

Zde jsou úryvky ze směrnice Rady bezpečnosti USA č.p.SC20/1,

citace:

„Na území rozpadlého SSSR nemůže být zachován vojenský a

ekonomický potenciál, který v budoucnu bude nezávislým od

sociálního systému tohoto území. V budoucnu by se mohl znova

zrodit a konsolidovat a může být potencionální hrozbou pro

americkou hegemonii. bez ohledu na to, jaká vláda bude v Rusku,

důležité je, aby měla jen omezený vojenský potenciál a musí být

plně ekonomicky závislý na USA.

Rusko musí:

1. Provést demontáž vojenské techniky a kompletně se

odzbrojit

2. Musí opustit všechny důležité geopolitické funkce ve všech

regionech planety

3. Musí být plně zlikvidován její vojenský a pak i ekonomický

potenciál. Bez tolerance

4. průmyslové základny poraženého státu.“(Konec citace).

Takže vše jde podle plánu, ale naším úkolem je načasování jejich

plánů překazit. Pokud my, jako jeden národ, nedovolíme jim zničit

nás zevnitř, všechno společně dokážeme.

Zdroj: podle knih, zejména Morrise a Dullese