Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA FM 6.BŘEZNA

4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

 

Ve středu 6. března 2019 se uskutečnilo 4. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Na programu jednání byly zejména projednávány žádosti o investiční i neinvestiční dotace z rozpočtu města.

Opět diskutovaných bodem byl návrh na poskytnutí neinvestiční dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace do oblasti mládežnického sportu na rok 2019 pro Hokejový club Frýdek-Místek spolek. Z celkové schválené částky 9,5 mil. Kč bylo dosud vyplacena dotace ve výši 2,375.000,- Kč, (tedy jedna čtvrtina z celkové částky). V rozsáhlé diskusi vystoupil Ing. Chýlek, člen nového vedení spolku, a vysvětlil, že obavy o možném zásahu exekutora ve smyslu obstavení účtu, budou odstraněny podpisem dohody o způsobu splácení dlužné částky s věřitelem, která by měla být uzavřena do konce měsíce března 2019. Pak bude následovat zpětvzetí odvolání a celá situace kolem HC Frýdek-Místek spolek by měla být uzavřena. Usnesení o poskytnutí další části schválené dotace bylo podpořeno 26 hlasy zastupitelů. Zastupitelé za KSČM toto usnesení podpořili, neboť tím plníme další bod komunálního programu KSČM – Podpora mládežnického sportu.

Za zmínku dále stojí neschválení žádosti o poskytnutí investiční dotace ve výši 110.553,- Kč pro Spolek pro Faunapark ve Frýdku-Místku, na rekonstrukci chodníků v roce 2019. Všichni přítomni zastupitelé hlasovali proti poskytnutí této investiční dotace. Doku nebudou pozemky bývalého Zooparku ve vlastnictví města, poskytování investičních dotací by znamenalo za peníze města zhodnocovat cizí majetek. Toto jednomyslné hlasování by mělo být dostatečným signálem pro vedení města, zahájit se společností Slezan HOLDING a.s. jednání o podmínkách způsobu převedení pozemků, včetně jejich součástí, do majetku města. Opět se jedná o bod který je v komunálním  volebním programu KSČM.

V samotném závěru zasedání na sebe upozornili Piráti. Dotazovali se, zda bude, tak jako v minulosti, na budově magistrátu vyvěšena tibetská vlajka. Bylo jim sděleno, že rozhodnutí o tom, zda bude vlajka vyvěšena nebo ne, je v kompetenci rady a ta vyvěšení neschválila potřebným počtem 6 hlasů z celkového počtu 11 členů rady. Nastala diskuse, v průběhu které se Piráti snažili dát dohromady hlasovatelný návrh na usnesení, že si zastupitelstvo vyhrazuje právo rozhodnout o vyvěšení či nevyvěšení tibetské vlajky. Za tohoto stavu primátor přerušil jednání za účelem svolání schůze rady. Po krátké přestávce zastupitelům sdělil, že rada města na své 11. schůzi rozhodla o vyvěšení tibetské vlajky na budovu Magistrátu města Frýdku-Místku v akci „Vlajka pro Tibet“ dne 10. března 2019.

Škoda, že horliví zastánci vyvěšení tibetské vlajky nemají zájem o získání více informací o historii Tibetu, které mohou získat jak z odborné literatury, tak z internetových článků, aby si mohli udělat objektivní názor.

 

Zapsal

Ivan Vrba

předseda Klubu zastupitelů KSČM