Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA FM

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA FM

 

2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku.

 

V pondělí 10. prosince 2018 se uskutečnilo 2. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku. Nejdůležitějším projednávaným materiálem byl návrh rozpočtu města Frýdek-Místek pro rok 2019, na který navazoval Návrh střednědobého výhledu rozpočtu statutárního města na léta 2020-2021. Dále následovaly pravidelné body v blocích Finance statutárního města Frýdku-Místku, kde se projednávaly dotace. Nejvíc se diskutovalo o dotaci pro mladé hokejisty. Ta nakonec nebyla schválena, vzhledem k nejasnostem, týkajících se nesplacené půjčky hokejového klubu, kde hrozí exekuce na majetek. Bloky Hospodaření s majetkem města a Územní rozvoj a investiční akce byly celkem bezproblémové. Při projednávání návrhu obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, navrhl s. Kališ v souladu s komunálním volebním programem KSČM, posunutí hranice osvobození od poplatku u dětí ze tří na šest let. Návrh nebyl schválen s odůvodněním, že s posunutím hranice pro osvobození poplatků u dětí do 6 let se počítá od roku 2020. Následovaly bloky organizační a různé, kontrola usnesení a připomínek Zastupitelstva města Frýdku-Místku, Zpráva o činnosti Rady města Frýdku-Místku a Stanoviska občanů. V Diskusi vystoupil s. Vrba s dotazem, proč nebyl Klub zastupitelů KSČM také vyzván, aby se vyjádřil k tématu „Chceme město bez heren, ubytoven a byznysu s chudobou“. Bylo přislíbeno, že přímo na předsedu Klubu zastupitelů KSČM budou zasílány témata k vyjádření v jednotlivých číslech Zpravodaje Rady města Frýdku-Místku.

Kdo si našel čas a sledoval přímý přenos zasedání zastupitelstva na internetových stránkách města určitě si všiml výměn názorů mezi zastupiteli ČSSD a hnutí Naše město, které chvílemi přecházely do osobní roviny. Dle mého názoru tyto hádky a vzájemné napadání poškodilo důstojnost jednání nejvyššího orgánu města. Snad se příští jednán vrátí do věcné roviny a budou se řešit problémy občanů Frýdku-Místku a ne osobní spory.

Zapsal

Ivan Vrba

předseda Klubu zastupitelů KSČM