Jdi na obsah Jdi na menu
 


USNESENÍ Z V. ZASEDÁNÍ ÚV 15.12.2018

U s n e s e n í

5. zasedání ÚV KSČM dne 15. prosince 2018 v Praze

Ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy po projednání:

 1. Schvaluje
  1. Stanoviska ÚV KSČM k aktuální politické situaci.
  2. Volební řád pro volbu vedoucího kandidáta nebo kandidátky a dále volbu pořadí kandidátů a kandidátek na kandidátní listině pro volby do Evropského parlamentu 2019 a její název ,,KSČM-ČESKÁ LEVICE SPOLEČNĚ! .....
  3. Volební program KSČM k volbám do EP v roce 2019.
  4. Dokument „Návrh okruhů programových priorit pro volby do Evropského parlamentu 2019“.
  5. Základní strategii KSČM k volbám do EP v roce 2019.
  6. Petra Šimůnka jako zmocněnce KSČM pro volby do EP a Věru Žežulkovou jako náhradníka zmocněnce KSČM pro volby do EP.
  7. Za vedoucí kandidátku pro volby do EP 2019 Kateřinu Konečnou a pořadí dalších kandidátů.
  8. Hodnocení výsledku voleb do obecních zastupitelstev, ZHMP a Senátu v roce 2018.
  9. Návrh na svolání celostranické konference KSČM k řešení vnitrostranických otázek KSČM, stanovení klíče pro volbu delegátů, harmonogram členských schůzí a zasedání OV KSČM.
  10. POZ na svolání Programové konference KSČM a stanovení klíče pro volbu delegátek a delegátů.
  11. Založení politického institutu s právní formou „Ústavu“, a názvem „Institut české levice, z.ú.“. Institute of the czech left.
  12. Správní radu Institutu ve složení Petr Šimůnek, Stanislav Grospič a Václav Ort.
  13. Dozorčí radu Institutu ve složení Vojtěch Filip, Helena Vrzalová a Marie Pěnčíková.
  14. Pracovní řád KSČM.
  15. Vyhodnocení diskuze z mimořádného zasedání ÚV KSČM, konaného dne 15. 9. 2018.
  16. Vyhodnocení diskuze ze 4. zasedání ÚV KSČM, konaného dne 20. 10. 2018.
  17. Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 4. zasedání ÚV KSČM a kontrolu plnění usnesení ÚV KSČM a schůzí VV ÚV KSČM.
  18. Rámcový plán práce VV ÚV KSČM a ÚV KSČM na I. pololetí 2019.
  19. Doplnění stínové vlády – odborných mluvčí KSČM.

 

 1. Bere na vědomí
  1. Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
  2. Informaci o možnosti podle § 17, odst. 8, písm. j) zákona č. 424/1991 Sb. o sdružování v politických stranách a sdruženích, požádat o příspěvek ze státního rozpočtu České republiky na podporu činnosti politického institutu.
  3. Informaci o projednání založení politického institutu na jednání Hospodářské rady ÚV KSČM dne 27. 11. 2018, VV ÚV KSČM dne 30. 11. 2018 a doporučení těchto orgánů ke schválení na jednání ÚV KSČM dne 15. 12. 2018.
  4. Dopis ZO KSČM Vejprnice okr. Plzeň-sever.
 2. Uvolňuje
  1. s. Petra Vlčka z funkce zástupce člena Komise mládeže ÚV KSČM za Prahu.
  2. s. Petra Havránka z funkce tajemníka Komise žen ÚV KSČM.
  3. s. Pavla Bačgoně z funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Bruntál.

 

 1. Volí
  1. s. Petru Prokšanovou do funkce zástupkyně člena Komise mládeže ÚV KSČM za Prahu.
  2. s. Terezu Čechovou Humpolcovou do funkce tajemnice Komise žen ÚV KSČM.
  3. s. Dalibora Kaňáka do funkce člena ÚV KSČM za okresní organizaci KSČM Bruntál.

 

 1. Doporučuje
  1. Poslaneckému klubu a vedení KSČM zajistit a posílit profesionální mediální přípravu našich zástupců do veřejných, zejména televizních diskusí.

                                               Zodpovídá: V. Filip, P. Kováčik

                                               Termín: průběžně

 

 1. Ukládá
  1. Seznámit s volebním programem kandidáty KSČM pro volby do EP.

                       Zodpovídá: Oddělení pro evropské záležitosti a občanský sektor                        ÚV KSČM, Oddělení pro regionální politiku a volby ÚV KSČM

                                                                      Termín: ihned

 

 1. Řídit se volebním programem KSČM k volbám do EP v roce 2019.

                       Zodpovídá: kandidátky a kandidáti na kandidátní listině KSČM                                    pro volby do EP v roce 2019

                       Termín: ihned

 

 1. Dopracovat na základě dokumentu „Návrh okruhů programových priorit pro volby do Evropského parlamentu 2019“ využitelné materiály pro volební kampaň pro volby do EP 2019

                                                                                  Zodpovídá: K. Konečná

                                                                                  Termín: 28. 2. 2019

 

 1. Realizovat kampaň pro volby do EP v souladu se schválenou strategií.

Zodpovídá: P. Šimůnek, K. Konečná, kandidátky a kandidáti, KV KSČM, OV KSČM

                                                                      Termín: průběžně

 

 1. Využít poznatky z voleb v roce 2018 při zajištění volební kampaně k volbám do EP.

                                                           Zodpovídá.: P. Šimůnek, K. Konečná

                                                           Termín: dle harmonogramu úkolů k volbám do EP

 

 1. Přijmout opatření a soustředit se na zdokonalení prezentace KSČM na sociálních sítích i na webových stránkách při volbách do EP i v běžné stranické práci, a to jak z hlediska vzhledu, tak především z hlediska rychlé a čtivé reakce na aktuální závažné problémy doma i ve světě.

                                                           Zodpovídá: K. Konečná, S. Gospič, předsedkyně a předsedové                                                    OV KSČM

                                                           Termín: ihned

 

 1. Výrazně zvýšit průběžnou prezentaci práce zastupitelů zvolených za KSČM všemi v dané obci či městě dostupnými formami (využití veřejných akcí k vystupování na veřejnosti, zastupitelské dny s voliči, profily na sociálních sítích a weby OV a KV KSČM i zastupitelů, publikace článků v obecních zpravodajích, v HaNo i na internetu).

                                                           Zodpovídá: předsedkyně a předsedové OV KSČM

                                                           Termín: ihned

 

 1.  Na základě informací od OV KSČM o výsledcích jednání v obcích vytvořit aktuální seznam starostů, místostarostů, radních a předsedů kontrolních a finančních výborů zvolených ve volbách do obecních zastupitelstev za KSČM

                                               Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové OV KSČM

                                               Termín: leden 2019

 

 1. Již od počátku volebního období začít připravovat kandidáty pro příští komunální volby, dle možností zapojit do práce komisí aj. i nezvolené kandidáty, aby měli informace i zkušenosti, a tak byla v případě potřeby zajištěna kontinuita práce zastupitelů i do budoucna. Účastnit se jednání zastupitelstev v obcích, kde jsme nezískali mandáty, a hledat cesty k obnovení vlivu.

                                                           Zodpovídá: předsedkyně a předsedové OV KSČM

                                                           Termín: ihned

 

 1. Vrátit se k důkladnému proškolení členů okrskových volebních komisí na úrovni OV KSČM na základě manuálu připraveného volebním oddělením ÚV KSČM a obnovit kontrolu výsledků voleb přes členy OVK za             KSČM.

                                               Zodpovídá: P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové OV KSČM

                                               Termín: dle termínů voleb

 

 1. Dle finančních možností strany posoudit možnost zadání profesionálního průzkumu struktury aktuálních i potenciálních voličů KSČM.

                                               Zodpovídá: P. Šimůnek

                                               Termín: před krajskými volbami

 

 

 1. Znovu dle aktuální situace posoudit, zda postavit kandidáta KSČM k příštím volbám do Senátu ve všech volebních obvodech, popř. hledat širší podporu pro případného společného kandidáta levice.

                                                           Zodpovídá: V. Filip, P. Šimůnek

                                                           Termín: leden 2020

 

 1. Realizovat vnitrostranickou diskusi včetně návrhu na úpravu Stanov KSČM, řízení organizační struktury a řešení ekonomiky strany.

                                                                                  Zodpovídá: ss. P. Šimůnek, předsedkyně a předsedové KV a OV                                                                                   KSČM

                                   Termín: do 31. 3. 2019

 

 1. Realizovat vnitrostranickou diskusi zaměřenou na aktualizaci programu KSČM.

                                                                            Zodpovídá: S. Grospič, předsedkyně a předsedové KV a OV                                                                                          KSČM

                                                                                  Termín: do 31. 5. 2019

 

 1. Zpracovat „Zakládací listinu“ pro založení politického institutu a zajistit vše potřebné k založení Institutu.

Zodpovídá: Václav Ort a Stanislav Grospič

 1. Zajistit potřebné písemné náležitosti pro žádost o příspěvek ze státního rozpočtu zasílané na Ministerstvo financí ČR.

Zodpovídá: Václav Ort a Stanislav Grospič

 1. Zajistit finanční prostředky pro zahájení činnosti politického institutu.

                                                                                  Zodpovídá: Václav Ort a Stanislav Grospič

 1. Seznámit všechny pracovníky KSČM s novým pracovním řádem KSČM.

                                                                        Zodpovídá: I. místopředseda ÚV KSČM, vedoucí oddělení ÚV                                                                                     KSČM a předsedkyně a předsedové KV a OV KSČM

                                                                        Termín: 31. 12. 2018

 

 

 1. Stanovuje

termín 6. zasedání ÚV KSČM na 30. března 2019 s programem:

 • Úvodní vystoupení předsedy ÚV KSČM.
 • Vyhodnocení diskuse ze 5. zasedání ÚV KSČM.
 • Zprávu z jednání VV ÚV KSČM od 5. zasedání ÚV KSČM a kontrola plnění usnesení 5. zasedání ÚV KSČM.
 • Informace o stavu a vývoji členské základny strany k 31. 12. 2018.
 • Informace o zajištění přípravy voleb do EP.
 • Návrh aktuálního politického programu KSČM.                           
 • Návrh rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.                                      
 • Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu organizační jednotky ÚV KSČM pro rok 2019.                                     
 • Návrh rozpočtu KSČM pro rok 2019.
 • Stanovisko ÚRK KSČM k rozpočtu KSČM pro rok 2019.
 • Vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.
 • Stanovisko ÚRK KSČM k vyhodnocení hospodaření organizační jednotky ÚV KSČM za rok 2018.
 • Výroční finanční zpráva KSČM za rok 2018.
 • Stanovisko ÚRK KSČM k výroční finanční zprávě KSČM za rok 2018.
 • Zpráva o činnosti ÚRoK za rok 2018.                                      
 • Různé.