Jdi na obsah Jdi na menu
 


80 let od Mnichovské zrady

1. 10. 2018

Dnes si připomínáme 80 let od ostudného Mnichovského diktátu. V září 1938 byla podepsána smlouva mezi zástupci německého fašismu Adolfem Hitlerem, Benitem Mussolinim a zástupci Velké Británie a Francie o postoupení velké části československého pohraničního území Třetí říši. Otevřela se tím cesta k rozbití Československa, okupaci zbytku území, zahájila se tím agrese nacistického Německa v druhé světové válce.

V té době již 5 let upevňoval Adolf Hitler a nacismus svou moc v Německu a prokázal své výbojné plány připojením Rakouska. Československo se stalo azylem pro mnoho německých antifašistů prchajících před útlakem ze své země. Komunistická strana Československa stála v čele protifašistického zápasu. Lidové hnutí k obraně i přes diktát v zářijových dnech bylo ukázkou širokého vzedmutí antifašistického boje. Svaz sovětských socialistických republik, přestože čelil obtížné mezinárodní situaci, hrozbě izolace i ohrožení pro sebe, nabízel upřímnou všestrannou pomoc v boji s fašismem.

Je charakteristické, že SSSR potvrdil v kritických dnech představitelům Československa svůj závazek k vojenské pomoci bránící se republice, i kdyby to odmítli ostatní spojenci Československa. Zrada tzv. "spojenců", imperialistických mocí Velké Británie a Francie, kteří měli ručit za celistvost Československa, byla typickou ukázkou imperialistické politiky, snahy o odvrácení agresivity fašistického imperialismu směrem na východ a SSSR. Stejně tak bylo bolestnou zkušeností rozhodnutí vládnoucí třídy nebojovat nebo přímo sabotovat lidové antifašistické hnutí a vůli k obraně Československa.

Tato zrada závažně oslabila sebevědomí lidu a rozpoutala ruce fašismu. Okamžitě po připojení pohraničních oblastí Československa k Třetí říši následovalo vyhnání 350 tisíc československých občanů a teror vůči antifašistům. Okupace zbytku Československa následovala, stejně jako napadení a zotročení dalších národů Evropy ve válce, která stála životy desítek milionů lidí. Byl to opět první stát, v kterém vládla dělnická třída, SSSR, který nesl největší tíhu bojů a zásluhy za osvobození a za konečnou porážku fašismu v květnu 1945. Vítězství národů nad fašismem otevíralo cestu k budování socialistické společnosti i v našich zemích, kde výrobní síly patřily pracujícím.

Dnes, po kontrarevolučních porážkách, vládnou v našich zemích opět kapitalisté, vykořisťovatelé námezdní práce. Dnes všechny státy, které podepsaly - Německo, Itálie, Francie i Velká Británie jsou členy imperialistických sdružení NATO a EU, stejně jako Česká republika.

Protestujeme proti dnešnímu zpochybňování antifašistického boje, zlehčování významu a viny fašismu, ztotožňování obětí a viníku, jak ho provádí současná moc, média, Evropská unie. Protestujeme proti pokusům o revizi výsledků 2. světové války. Budeme jako mládí komunisté stát v čele protifašistických a protiimperialistických zápasů, v boji za socialismus jako jediné záruce, že se nebude opakovat tragédie válce a fašismu.