Jdi na obsah Jdi na menu
 


KSM NA MÍROVÉ KONFERENCI

FW: Mezinárodní konference solidarity se syrským lidem a mládeží

From: České mírové hnutí <mirovehnuti@email.cz>
Sent: Wednesday, November 7, 2018 10:24 AM
To: mirovehnuti@email.cz
Subject: Mezinárodní konference solidarity se syrským lidem a mládeží

 Vážení přátelé,

 zasíláme vám český překlad závěrečné deklarace Mezinárodní konference solidarity se syrským lidem a mládeží, uskutečněné před několika dny v Damašku. Tato významná akce byla součástí mezinárodní mise solidarity, kterou v Sýrii zorganizovaly společně Světová rada míru a Světová federace demokratické mládeže. Kromě Českého mírového hnutí se jí z České republiky zúčastnily i delegace Komunistického svazu mládeže a Asociace Vojáci proti válce. Deklarace je k dispozici také na na našich webových stránkách: http://www.mirovehnuti.cz/2018/10/rezoluce-mezinarodni-konference.html Zároveň zasíláme i několik fotografií z mezinárodní mise, při které měli její účastníci možnost získat aktuální informace o situaci v Sýrii, vyjádřit solidaritu s antiimperialistickým zápasem lidu této těžce zkoušené země i se setkat s významnými představiteli jejího politického a společenského života. Informace o této akci budeme postupně zveřejňovat nejen na našich webových stránkách: http://www.mirovehnuti.cz a Facebooku:http://www.facebook.com/mirovehnuti

 České mírové hnutí

 http://www.mirovehnuti

mirovehnuti@email.cz

 Rezoluce Mezinárodní konference solidarity se syrským lidem a mládeží

Díky iniciativě Světové federace demokratické mládeže a Světové rady míru se 92 zástupců členů a přátel obou organizací shromáždilo v syrském hlavním městě Damašku, aby se zúčastnili solidární mise se syrským lidem a mládeží ve dnech 29. - 31. října 2018. Účastníci mise reprezentující 55 organizací ze 37 zemí se podíleli na Mezinárodní konferenci pořádané na půdě Damašské univerzitě 30. října a za přítomnosti 400 syrských studentů uzavřeli akci následující rezolucí:

Zdravíme statečný lid, mládež a studenty Sýrie a vyjadřujeme naši úplnou solidaritu s oběťmi utrpení a těžkostí, odehrávajících se během více než sedmi let, ve kterých Sýrie čelí nebývalé a koordinované imperialistické agresi, spáchané Spojenými státy americkými, Severoatlantickým paktem NATO a Evropskou unií, společně s Tureckem, sionistickým státem Izrael a reakčními monarchiemi v Zálivu, využívajících tisíce ozbrojených extrémistických žoldáků jako prostředek pro zničení a zpustošení země.

Vyjadřujeme naši podporu rodinám stovek tisíc obyvatel, kteří přišly o svůj život, a ještě většímu počtu zraněných. Odsuzujeme imperialistický zásah, sankce a manévry zacílené na rdoušení syrského lidu teroristickými útoky, užíváním falešných záminek a zpráv jako prostředků na dosažení skutečného cíle - získání energetických zdrojů, plynovodů a trhů pro profit nadnárodních korporací. V jejich snaze zabezpečit sféru vlivu imperialistům a jejich přátelům byly použity všechny typy intrik a činností, jež vedly k masivnímu přesunu obyvatel, jak v rámci země, tak do zemí sousedních.

Vyslovujeme svou podporu syrskému lidu, jejímu vedení a armádě a poznamenáváme, že i přes dosažená četná vítězství, tisíce ozbrojených fundamentalistických­ teroristů se stále nacházejí na syrské půdě, jako například v syrské provincii Idlib. Rovněž odsuzujeme invazi a okupaci severní části Sýrie tureckým vojskem, stejně jako přítomnost vojsk Spojených států amerických a Severoatlantického paktu NATO v oblasti východně od Eufratu a jejich vojenskou základnu v Al-Tanf poblíž hranice mezi Sýrií, Jordánskem a Irákem. Odmítáme imperialistické plány a akce sloužící k destabilizaci a rozdělení země, porušující ve všech ohledech mezinárodní právo.

 Účastníci solidární mise s uznáním oceňují velký pokrok, týkající se návratu k normálnímu životu syrského lidu a mládeže, dosažený po porážce tzv. Islámského státu a dalších teroristických skupin a podtrhují požadavek, že je to pouze syrský lid, který je ten jediný schopný a oprávněný k rozhodování o své budoucnosti a osudu v rámci nezávislosti a územní celistvosti země.

 Vyjadřujeme svou hlubokou úctu za vytrvalost a odhodlání syrského lidu a armády, při osvobozování četných měst a území a očekáváme osvobození celé země, včetně Golanských výšin. Plán na násilnou "změnu režimu" selhal díky jednotě syrského lidu, avšak pokračují další podvratné plány. Odsuzujeme nové plány na provokaci pod záminkou útoku chemickými či jinými zbraněmi hromadného ničení, který nebyl nikdy prokázán.

 Mládež, studenti a mírové organizace ze všech koutů světa, reprezentující milióny obyvatel svých zemí, vyjadřují svou neochvějnou podporu Národnímu svazu syrských studentů a Syrskému hnutí bojovníků za mír i celému zápasu syrského lidu až do úplného a konečného vítězství.

 Příklad hrdinného syrského lidu ukazuje jasně, že bez ohledu na to, jak moc silný a mocný se imperialistický nepřítel může zdát, není neporazitelný. Syrský lid a jeho boj představuje zdroj a příklad inspirace pro všechny, kteří bojují za spravedlivou věc, svět míru a společenské spravedlnosti, za svět osvobozený od imperialistické nadvlády a vykořisťování.

Damašek, 30. října 2018

(Překlad: Komunistický svaz mládeže)